Job Archives

SOC
suriname
Posted 3 weeks ago

DOEL VAN DE FUNCTIE:

Als SOC Freelancer bij Datasur ben je verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van diverse operationele taken om een efficiënte werkomgeving te waarborgen. Je fungeert als centraal aanspreekpunt voor zowel interne teams als externe klanten, en draagt bij aan een gestroomlijnde en klantgerichte service.

WAT GA JE DOEN?

 • Zorgvuldig registreren van dagelijkse operationele taken en bevindingen;
 • Opstellen van Service Level Agreement (SLA)- rapportages voor klanten;
 • Proactief communiceren met klanten over kritieke zaken volgens de SLA;
 • Monitoren van systemen en services voor proactieve identificatie van eventuele problemen;
 • Behandelen van tickets en zorgen voor een tijdige en accurate opvolging;
 • Facilitaire ondersteuning bieden, inclusief voorraadbeheer en coördinatie van facilitaire diensten;
 • Voortdurend monitoren van systemen, gevolgd door het opstellen en versturen van gedetailleerde rapportages om het management te voorzien van relevante inzichten en bevindingen;
 • Effectief uitvoeren van receptietaken, met inbegrip van het gastvrij ontvangen van bezoekers en het professioneel afhandelen van telefoongesprekken om een positieve eerste indruk van het bedrijf te waarborgen;
 • Actief assisteren van klanten bij het identificeren en oplossen van problemen, waarbij vriendelijke en professionele klantenservice wordt geboden om de tevredenheid van klanten te waarborgen;
 • Actief betrokken zijn bij het begeleiden en overtuigen van klanten om hen bewust te maken van de producten en diensten van Datasur, en zo bij te dragen aan het vergroten van de klantbetrokkenheid;
 • Assisteren met klanttevredenheidsonderzoeken (KTO’s);
 • Ondersteunen van klanten bij werkzaamheden in de White Space ruimte;
 • Fungeren als 'Smart Hands' bij handelingen, waarbij ondersteuning wordt geboden bij technische taken;
 • Bijdragen aan een efficiënte domeinenadministratie door te assisteren bij relevante taken, waaronder registraties, opstellingen, afsluitingen en het in behandeling nemen van verzoeken;
 • Efficiënt afhandelen van klantverzoeken via tickets en e-mail, met een focus op het plannen van afspraken en het bieden van tijdige oplossingen;
 • Nauwkeurig aanmaken van e-mailadressen voor klanten;
 • Dagelijkse DCIM (Datacenter Infrastructure Management) - uitdraai uitvoeren;
 • Regelmatige inspectie van de generatoren;
 • Het verrichten van alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden.

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?

 • Een afgeronde middelbare opleiding of een vergelijkbaar denkniveau op hbo-niveau, bij voorkeur aangevuld met een postgraduaat (bijv. B.Sc., B.B.A., etc.)
 • Minstens 3 jaar ervaring in een vergelijkbare rol met het beheren en organiseren van processen en werkzaamheden binnen de ICT-sector;
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden in woord en geschrift in zowel Nederlands als Engels;
 • Kennis van Microsoft 365;
 • Je bent bereid in shiftverband te werken;
 • Je denkt in oplossingen in plaats van problemen en hebt een “can do” attitude;
 • Je bent zelfstandig, creatief en goed in het creëren en verzilveren van kansen;
 • Je zoekt de samenwerking op met de verschillende afdelingen en werkt graag in een klein maar enthousiast en professioneel team;
 • Je bent proactief en wacht niet tot het werk naar je toe komt, maar daarentegen kijk je juist wat je kan doen en waar geholpen kan worden.

COMPETENTIES:

 • Commercieel
 • Plannen
 • Eigenaarschap
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Zelfstandigheid
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Aandacht voor details
 • Probleemanalyse
 • Oordeelsvorming
 • Integriteit
 • Mondelinge vaardigheid
 • Schriftelijke vaardigheid
 • Oog voor detail
 • Probleemoplossend
 • Stressbestendig
 • Representativiteit
 • Persoonlijk leiderschap
 • Flexibel
 • Loyaal
 • Analytisch vermogen

WAT BIEDEN WIJ JOU AAN?

 • Een marktconform salaris;
 • Een uitstekende werksfeer waar nadruk gelegd wordt op inzet, resultaten en slagvaardigheid;
 • Werken in een jong dynamisch IR4.0 bedrijf.

Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de vereisten?

Stuur je motivatiebrief vergezeld van curriculum vitae uiterlijk maandag19 Februari 2024 naar: [email protected]

DOEL VAN DE FUNCTIE: Als SOC Freelancer bij Datasur ben je verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van diverse operationele taken om een efficiënte werkomgeving te waarborgen. Je fungee...

Financial Affairs
suriname
Posted 4 weeks ago

DOEL VAN DE FUNCTIE

De functie van een Financial Controller heeft verschillende doelen, maar over het algemeen draait het om het beheren van financiële activiteiten en het bieden van nauwkeurige informatie aan het management, directie en RvC om besluitvorming te ondersteunen. De functie van de Financial Controller omvat verschillende verantwoordelijkheden. Het algemene doel van deze functie is om ervoor te zorgen dat de financiële activiteiten van een bedrijf effectief worden beheerd, voldoen aan wettelijke normen en voorschriften en nauwkeurig worden gerapporteerd aan het management, directie en RvC om besluitvorming te ondersteunen.  

Door deze taken uit te voeren, draagt de Financial Controller bij aan de algehele financiële stabiliteit, controle en groei van Datasur. 

HOOFDTAKEN

 1. Financiële rapportage: 
 • Opstellen van financiële overzichten zoals balansen, winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten. 
 • Zorgen voor tijdige en nauwkeurige rapportage aan het management en belanghebbenden. 
 1. Budgettering en prognoses: 
 • Assisteren bij het opstellen van jaarlijkse budgetten op basis van bedrijfsdoelstellingen en historische gegevens. 
 • Monitoren en analyseren van werkelijke prestaties ten opzichte van budgetten en prognoses. 
 1. Interne controle: 
 • Ontwikkelen, implementeren en handhaven van interne controleprocedures en -beleid om nauwkeurige financiële transacties te waarborgen. 
 • Uitvoeren van maandelijkse controles en audits om naleving van regelgeving en beleid te verzekeren, oftewel maandafsluitingen.  
 1. Advies en analyse: 
 • Verschaffen van financiële analyses en interpretaties aan het management voor strategische besluitvorming. 
 • Adviseren over kostenbesparingen, efficiëntieverbeteringen en optimalisatie van financiële processen. 
 1. Risicobeheer
 • Identificeren, evalueren en beheren van financiële risico’s zoals valuta-, rente- en operationele risico’s. 
 • Implementeren van risicobeheersingsstrategieën en -maatregelen. 
 1. Samenwerking met externe partijen: 
 • Onderhouden van contacten met externe accountants, belastingadviseurs en auditors voor compliance en jaarrekeningdoeleinden. 
 • Assisteren bij externe audits en zorgen voor naleving van regelgeving en wettelijke vereisten. 
 • Flexibel, aanpasbaar en beschikbaar zijn om andere taken of taken op zich te nemen, zoals gevraagd door de FA Supervisor of CEO.   

Deze taken vormen de kernverantwoordelijkheden van de Financial Controller en zijn essentieel voor het waarborgen van een gezonde financiële situatie en het ondersteunen van strategische beslissingen binnen Datasur. 

OPLEIDING EN WERKERVARING

 • Bachelors degree in Financiën, Bedrijfskunde, Economie of een verwant vakgebied. Aanvullende financiële certificeringen zijn een pluspunt. 
 • Minimaal 3-5 jaar relevante ervaring in financieel management, boekhouding of audit. 
 • Ervaring met het aansturen van teams en bewezen leiderschapsvaardigheden. 
 • Bewezen trackrecord in het succesvol beheren van financiële operaties en het leveren van financiële rapportage. 
 • Ervaring met het opstellen en analyseren van financiële rapporten, inclusief jaarrekeningen en managementrapporten (IFRS is een pre).  
 • Kennis van financiële verslagleggingsnormen en regelgeving. 
 • Ervaring met het werken met externe accountants en het voorbereiden van audits. 
 • Ervaring met financiële planning, budgettering en forecasting. 
 • Bekendheid met software voor financiële administratie en rapportage. 
 • Ervaring in het adviseren van het management over financiële beslissingen en strategische planning. 
 • Ervaring met het opzetten en onderhouden van relaties met financiële partners, zoals banken en investeerders. 
 • Kennis van belastingwetgeving en naleving. 

COMPETENTIES

 • Plannen en organiseren 
 • Commercieel vermogen 
 • Sociabiliteit 
 • Klantgerichtheid  
 • Schriftelijke vaardigheid 
 • Voortgangscontrole 
 • Kwaliteitsgerichtheid 
 • Persoonlijk leiderschap 
 • Resultaatgerichtheid 
 • Aandacht voor details 
 • Oordeelsvorming 
 • Stressbestendigheid 
 • Mondelinge vaardigheid 
 • Schriftelijke vaardigheid 
 • Organisatiesensitiviteit 
 • Gevoel voor cijfers 
 • Groot zakelijk inzicht 
 • Besluitvaardig   

WAT BIEDEN WIJ JOU AAN? 

 • Een marktconform salaris met bonussen op basis van prestatie en daarbij horende voorzieningen van ziektekosten, pensioen, etc.; 
 • Een uitstekende werksfeer waar nadruk gelegd wordt op inzet, resultaten en slagvaardigheid; 
 • Werken in een jong dynamisch IR4.0 bedrijf; 
 • Hybride werkvormen (online en fysiek). 

Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de vereisten? 

Stuur je motivatiebrief vergezeld van curriculum vitae uiterlijk 11 Februari 2024 naar [email protected].  

DOEL VAN DE FUNCTIE De functie van een Financial Controller heeft verschillende doelen, maar over het algemeen draait het om het beheren van financiële activiteiten en het bieden van nauwkeurige info...