Financial Affairs
suriname
Posted 4 weeks ago

DOEL VAN DE FUNCTIE

De functie van een Financial Controller heeft verschillende doelen, maar over het algemeen draait het om het beheren van financiële activiteiten en het bieden van nauwkeurige informatie aan het management, directie en RvC om besluitvorming te ondersteunen. De functie van de Financial Controller omvat verschillende verantwoordelijkheden. Het algemene doel van deze functie is om ervoor te zorgen dat de financiële activiteiten van een bedrijf effectief worden beheerd, voldoen aan wettelijke normen en voorschriften en nauwkeurig worden gerapporteerd aan het management, directie en RvC om besluitvorming te ondersteunen.  

Door deze taken uit te voeren, draagt de Financial Controller bij aan de algehele financiële stabiliteit, controle en groei van Datasur. 

HOOFDTAKEN

 1. Financiële rapportage: 
 • Opstellen van financiële overzichten zoals balansen, winst- en verliesrekeningen en kasstroomoverzichten. 
 • Zorgen voor tijdige en nauwkeurige rapportage aan het management en belanghebbenden. 
 1. Budgettering en prognoses: 
 • Assisteren bij het opstellen van jaarlijkse budgetten op basis van bedrijfsdoelstellingen en historische gegevens. 
 • Monitoren en analyseren van werkelijke prestaties ten opzichte van budgetten en prognoses. 
 1. Interne controle: 
 • Ontwikkelen, implementeren en handhaven van interne controleprocedures en -beleid om nauwkeurige financiële transacties te waarborgen. 
 • Uitvoeren van maandelijkse controles en audits om naleving van regelgeving en beleid te verzekeren, oftewel maandafsluitingen.  
 1. Advies en analyse: 
 • Verschaffen van financiële analyses en interpretaties aan het management voor strategische besluitvorming. 
 • Adviseren over kostenbesparingen, efficiëntieverbeteringen en optimalisatie van financiële processen. 
 1. Risicobeheer
 • Identificeren, evalueren en beheren van financiële risico’s zoals valuta-, rente- en operationele risico’s. 
 • Implementeren van risicobeheersingsstrategieën en -maatregelen. 
 1. Samenwerking met externe partijen: 
 • Onderhouden van contacten met externe accountants, belastingadviseurs en auditors voor compliance en jaarrekeningdoeleinden. 
 • Assisteren bij externe audits en zorgen voor naleving van regelgeving en wettelijke vereisten. 
 • Flexibel, aanpasbaar en beschikbaar zijn om andere taken of taken op zich te nemen, zoals gevraagd door de FA Supervisor of CEO.   

Deze taken vormen de kernverantwoordelijkheden van de Financial Controller en zijn essentieel voor het waarborgen van een gezonde financiële situatie en het ondersteunen van strategische beslissingen binnen Datasur. 

OPLEIDING EN WERKERVARING

 • Bachelors degree in Financiën, Bedrijfskunde, Economie of een verwant vakgebied. Aanvullende financiële certificeringen zijn een pluspunt. 
 • Minimaal 3-5 jaar relevante ervaring in financieel management, boekhouding of audit. 
 • Ervaring met het aansturen van teams en bewezen leiderschapsvaardigheden. 
 • Bewezen trackrecord in het succesvol beheren van financiële operaties en het leveren van financiële rapportage. 
 • Ervaring met het opstellen en analyseren van financiële rapporten, inclusief jaarrekeningen en managementrapporten (IFRS is een pre).  
 • Kennis van financiële verslagleggingsnormen en regelgeving. 
 • Ervaring met het werken met externe accountants en het voorbereiden van audits. 
 • Ervaring met financiële planning, budgettering en forecasting. 
 • Bekendheid met software voor financiële administratie en rapportage. 
 • Ervaring in het adviseren van het management over financiële beslissingen en strategische planning. 
 • Ervaring met het opzetten en onderhouden van relaties met financiële partners, zoals banken en investeerders. 
 • Kennis van belastingwetgeving en naleving. 

COMPETENTIES

 • Plannen en organiseren 
 • Commercieel vermogen 
 • Sociabiliteit 
 • Klantgerichtheid  
 • Schriftelijke vaardigheid 
 • Voortgangscontrole 
 • Kwaliteitsgerichtheid 
 • Persoonlijk leiderschap 
 • Resultaatgerichtheid 
 • Aandacht voor details 
 • Oordeelsvorming 
 • Stressbestendigheid 
 • Mondelinge vaardigheid 
 • Schriftelijke vaardigheid 
 • Organisatiesensitiviteit 
 • Gevoel voor cijfers 
 • Groot zakelijk inzicht 
 • Besluitvaardig   

WAT BIEDEN WIJ JOU AAN? 

 • Een marktconform salaris met bonussen op basis van prestatie en daarbij horende voorzieningen van ziektekosten, pensioen, etc.; 
 • Een uitstekende werksfeer waar nadruk gelegd wordt op inzet, resultaten en slagvaardigheid; 
 • Werken in een jong dynamisch IR4.0 bedrijf; 
 • Hybride werkvormen (online en fysiek). 

Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan de vereisten? 

Stuur je motivatiebrief vergezeld van curriculum vitae uiterlijk 11 Februari 2024 naar [email protected].  

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.